Droog

Nadat er in mei veel overlast was als gevolg van de vele en intensieve buien trad de periode van enorme droogte in. En terwijl de temperatuur hoog was trok het water zich terug.

Het waterschap moest steeds meer maatregelen nemen. Dankzij het water van het IJsselmeer slaagden we erin om de meeste beken en sloten nog enigszins gevuld te houden. Er werden extra pompen geplaatst om het water binnen het gebied snel daar te krijgen waar het moest zijn. En zodoende konden de boeren in dat gebied hun gewassen blijven beregenen. In totaal is er zo’n 125 miljoen m3 water aangevoerd. Dit is 125.000.000.000 liter water, een enorme hoeveelheid welke vergelijkbaar is met twintig keer de hoeveelheid water die in het Zuidlaardermeer zit!

In het Drentsche Aa gebied lukte dat niet. Daar mogen we vanwege de natuurwaarden geen water van buiten aanvoeren en bovendien wordt er drinkwater uit onttrokken. In de loop van de zomer zagen we daar een aantal diepjes droog komen te liggen. Gelukkig bewogen de meeste vissen mee met het water. Daar waar ze in de problemen kwamen werden ze door vrijwilligers zoveel mogelijk verplaatst.

Er is ongelooflijk hard gewerkt om de effecten van de droogte zoveel mogelijk te beperken voor mens en natuur. Toch zijn de effecten enorm en is nog niet te voorspellen welke de effecten van de droogte zijn voor de middellange en lange termijn.

We zijn in Nederland goed in het oplossen van problemen met te veel water. Veel minder zijn we ingericht op droogte. De verwachting is dat er door klimaatverandering steeds vaker sprake zal zijn van extremere weerssituaties. Niet alleen hoosbuien maar ook droge periodes zullen vaker langskomen. En het was dit jaar kantje boord. Het peil in het IJsselmeer daalde, maar gelukkig konden we de invoer van dat water maximaal inzetten. Maar wat als dat niet meer kan? Wat doen we dan? Vragen waar ik nu niet het antwoord op heb, maar waar we wel mee aan de slag moeten. En met ‘we’ bedoel ik niet alleen de waterschappen. Hoe hard onze medewerkers ook werken, we kunnen het niet alleen.

De tot nu toe gehanteerde oplossingen zullen in de toekomst onvoldoende zijn. Er zit een grens aan de capaciteit van IJsselmeerwater.  

Dat betekent dat we ons extra moeten voorbereiden op extreem weer. Daarbij moet iedereen meehelpen. We moeten nadenken over het bufferen en vasthouden van water in het gebied. Gemeenten moeten hun openbare ruimte beter indelen. Boeren moeten nadenken over welke gewassen ze kiezen. Burgers moeten hun tuinen en platte daken voorzien van groen en regen opvangen in een ton zodat het niet het riool in hoeft. 

De komende periode zullen we gaan benutten om te evalueren en gaan we lessen trekken. Bedenk ook wat u zelf kunt doen, want droogteperiodes komen terug.

 

Vorige winter plaatste ik foto's van deze plek toen de oevers ondergelopen waren. Nu staat het water er uitzonderlijk laag. De Drentsche Aa bij Schipborg.

De bovenlopen van de Drentsche Aa vielen droog. Aanvoer van water is hier niet mogelijk.

Volg ons op

Droog