Baggeren

16 februari 2018 - In Assen staat aan de W.A. Scholtenstraat onze rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Daar maken we al het rioolwater van Assen en omgeving schoon en lozen het daarna op het Havenkanaal. Bij het lozen komt altijd een hoeveelheid fijn zand mee. In de loop van de tijd is daardoor een behoorlijke slib- en baggerlaag op de bodem ontstaan. We besloten eind vorig jaar om dit op te ruimen. Totale kosten zo’n 1,5 miljoen euro.
 
Begin 2018 is de aannemer begonnen met het schoonmaken van het Havenkanaal. Afgelopen week bracht het dagelijks bestuur een bezoek aan het werk. We wilden zien hoe een en ander in de praktijk werkt en omdat de gemeente Assen een belangrijke partner van ons is nodigden we het college van B&W uit om met ons te komen kijken.
 
En dus stapten we in de bus en gingen naar onze RWZI in Assen. We hebben net de koffie ingeschonken als onze collega-bestuurders op de fiets! aankomen. Dat krijg je als de aanvoerder van het team, burgemeester Marco Out, een fervent fietsliefhebber is.
Onder het genot van een kop koffie krijgen we uitleg van projectleider Derk van het waterschap. Hij laat een film zien waarin duidelijk wordt hoe een ingewikkelde klus professioneel wordt opgepakt. De zooi dat van de bodem wordt opgezogen gaat door een zeef, het zand en het slib wordt van elkaar gescheiden, om vervolgens apart afgevoerd te worden. Klinkt simpel. Daarachter gaat een mix van techniek en het op de juiste manier toepassen van natuurkundige principes schuil.
De koffie is op, tijd voor een demonstratie.
Voordat we het werkterrein op kunnen, moeten we eerst voldoen aan de veiligheidseisen. Ook hier geldt veiligheid voorop. De veiligheidslaarzen of -schoenen gaan aan en we doen allemaal een (witte) overall aan.
 
Bij het Havenkanaal zien we een zuiger met grote precisie aan het werk. De slib- en baggerlaag is daar zo’n twee meter dik en laagje voor laag wordt het opgezogen en via een flexibele buis naar het terrein getransporteerd.  Het is een fascinerend gezicht, een klein bootje met een grote dobber die de plek van de zuiger aangeeft. Vervolgens zien we een aantal bakken voor het scheiden van de materialen. Grove elementen, zand, water en tot slotte komt er 40% droge slib in een container. Het water gaat via de zuivering terug naar het Havenkanaal. Het zand en slib wordt afgevoerd en verwerkt bij de VAM in Wijster.
We zijn allemaal onder de indruk van het proces en de hoeveelheid werk die verzet wordt. Het Havenkanaal is een belangrijke recreatieve ader en daarom moet de klus voor de start van het vaarseizoen geklaard zijn.
Ook willen we voorkomen dat we op korte termijn opnieuw moeten baggeren. Hiervoor zijn de maatregelen in voorbereiding.
 
Voor nu nemen we hartelijk afscheid. We hebben samen een goede indruk gekregen van het werk dat verricht wordt.

 

@ 430 db bw.jpg
Het college van B&W gemeente Assen en het dagelijks bestuur van Hunze en Aa's
@ 430 witte pakken.jpg
Iedereen droeg een wit overall en veiligheidslaarzen- of schoenen
IMG_0587.JPGDroog slib valt in de container
@ 430 installaties.jpg

 

Volg ons op

Baggeren