Assen

28 september 2017 - Ik ben opgegroeid in Assen. Als klein jochie liep ik vaak met vriendjes via de Sluisstraat en de Alterveerstraat het centrum in. Onderweg kwamen we dan bij de sluis langs. Daar keken we naar de schepen die via het centrum doorvoeren naar Groningen. Vaak hielpen we op woensdagmiddag de sluiswachter met het schutten van de sluis. In de winter schaatsten we vaak van Kloosterveen naar De Kolk.

Begin jaren zeventig werd het Noord-Willemskanaal verlegd en kwam er een eind aan de vaarverbinding door Assen en ook aan sluis. Zoals in zovele plaatsen in die tijd werd tegelijkertijd een belangrijk deel van het kanaal gedempt. De Witterbrug degradeerde tot fietsbug, er werden dammen in de Vaart en in het Kanaal gelegd, de prachtige Trambrug verdween en Assen kreeg een haven die via het Havenkanaal toegankelijk werd vanaf de Noordkant.

Wij woonden in die tijd aan het Havenkanaal. Mijn vader werd de eerste brugwachter van de Lonerbrug. De haven van Assen trok slechts enkele schepen per week. Behalve in de zomer, dan werd het druk. Vele bootjes met toeristen voeren verwachtingsvol door de brug naar de haven van Assen. Gedesillusioneerd kwamen ze dan binnen het uur terug. De haven was niet gemaakt voor plezierboten en het stonk er vaak.

Jaren later noemden we dat een historische vergissing en werd door de gemeenteraad van Assen in 1989 de ambitie uitgesproken om de Vaart en het Kanaal weer bevaarbaar te maken. En soms hebben mooie ambities de tijd nodig om te rijpen. Het begon met de Vaart. Sinds het begin van deze eeuw kunnen de plezierjachten weer naar het centrum varen. En de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het weer doortrekken van het Kanaal naar de haven, zodat boten opnieuw door Assen kunnen varen. Het is werkelijk schitterend geworden en het zal ongetwijfeld zorgen voor een geweldige impuls voor Assen en de regio.

Dit project, de Blauwe As, werd op vrijdag 15 september door Koning Willem-Alexander geopend. Hij stapte op de boot bij één van de nieuwe sluizen ter hoogte van de Sluisstraat. De plek waar ik als klein jochie meehielp de sluisdeuren open te draaien. Nu zag ik als dijkgraaf hoe Zijne Majesteit samen met de trotse burgemeester Marco Out naar de haven voer en daar de openingshandeling verrichtte. Even was ik weer dat ventje die de sluiswachter hielp en die als zoon van de brugwachter de Lonerbrug bediende. Nu uitsluitend blijde gezichten van toeristen te zien, want wat is het weer mooi om door Assen te varen.


Een mooi moment bij de opening van de Blauwe As door de Koning: Je kan weer door Assen varen!

 

Volg ons op

Assen