Anders kijken

31 augustus 2017 - Ik vind mijzelf redelijk omgevingsbewust. Als ik ergens ben of naar toe rij zie ik van alles om mij heen. Ik zie alle vogels en andere dieren. Loopt er een haas in het veld; ik zie het beestje lopen. Vliegt er een ijsvogel of ooievaar; ik zie ze vliegen.
 
Maar toch, sinds het moment dat ik wist dat ik dijkgraaf zou gaan worden, kijk ik anders naar de omgeving. De wereld om mij heen lijkt veranderd. Ze noemen dat selectieve perceptie. Ik zie ineens overal stuwen, gemalen, sluizen, vispassages en dijken. Het is net zo wanneer je een andere auto koopt en daarna dat type auto overal ziet. Zoiets overkomt mij nu de afgelopen weken. Zelfs het water in de sloot links stroomt anders dan dat in de sloot rechts. Ik vind het maar een bijzondere ervaring. Het was er kennelijk altijd al, maar ik stond er niet bij stil. Ik vond het blijkbaar heel gewoon al die stuwen, gemalen, sluizen, vispassages en dijken.
 
Zonder deze kunstwerken zou zo’n 59% van Nederland onder water komen te liggen. Al dat water moet beheerst worden. En dat is dus één van de taken van het waterschap: veilgheid en voldoende water. Dat doen we al eeuwen. Het eerste waterschap dateert van 1255. Daarmee behoren de waterschappen tot de oudste instituties van het Nederlandse staatsbestel. In 1955 waren er zo’n 2600 waterschappen, allemaal met de zorg over een klein stukje grond. Na de watersnoodramp in Zeeland kwam het besef om de waterschappen anders te organiseren. Wat volgde was een periode van schaalvergroting, gebaseerd op stroomgebieden. Nu zijn er nog 22 waterschappen in Nederland, waarvan Hunze en Aa's er één is met 3.525 kilometer kanalen en sloten, 252 gemalen, 1.628 stuwen en 47 sluizen. Inmiddels zie ik ze.
 
Dus als u vanaf nu door ons prachtige landschap rijdt, kijk dan ook eens anders. Zie de stuwen, gemalen, sluizen, dijken. Ze werken hard voor onze veiligheid en zorgen voor voldoende water.

Een stuw in het gebied waarmee het waterpeil geregeld wordt. Zo vanzelfsprekend.


 De Witte Molen was een van de eerste kunstwerken die ik trots aan mn vrouw toonde als zijnde 'Dat is van ons'.

Gemaal Woudbloem uit 1972 heeft naast de huidige electromotor ook nog een indrukwekkende oude dieselmotor die ingezet wordt bij hoogwater (foto: Tom Bodde, 't Bokkeblad).

Volg ons op

Anders kijken