Ons bestuur

Het bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Zij bepaalt het beleid en budget, controleert de uitvoering en stelt regelingen en verordeningen vast.

23 leden en een dijkgraaf

Ons huidige bestuur bestaat uit 23 leden. Uit dit algemeen bestuur is door de bestuursleden zelf een dagelijks bestuur gekozen. De dijkgraaf  is de onafhankelijke en onpartijdige voorzitter van beide besturen, vergelijkbaar met een burgemeester. De dijkgraaf wordt voor een periode van 6 jaar benoemd door de Kroon.

Secretaris directeur

Het bestuur wordt geadviseerd door de secretaris-directeur van het waterschap. De secretaris-directeur stuurt de ambtelijke organisatie aan.

Verkiezingen

Ons bestuursleden worden gekozen tijdens verkiezingen die eens in de vier jaar worden georganiseerd. De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur voor de categorie ingezetenen vond gelijktijdig plaats met de provinciale statenverkiezingen op 18 maart 2015. Inwoners van 18 jaar en ouder konden   hiervoor naar de stembus. Daarnaast kent het bestuur van een waterschap geborgde zetels. Bij ons zijn dat er zeven (vier worden er gekozen en benoemd door de LTO, twee door de Kamer van Koophandel en één door Het Bosschap).

 

Bollentelers Drentsche Aa-gebied nemen maatregelen om te voorkomen dat schadelijke middelen in 't water terechtkomen https://t.co/qyvz0nFS7m

Volg ons op

Ons bestuur