Ons bestuur

Het bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Zij bepaalt het beleid en budget, controleert de uitvoering en stelt regelingen en verordeningen vast. Net als de gemeenteraad zit ons bestuur vier jaar. 

23 leden en een dijkgraaf

Ons huidige bestuur bestaat uit 23 leden. Uit dit algemeen bestuur is door de bestuursleden zelf een dagelijks bestuur gekozen. De dijkgraaf is de onafhankelijke en onpartijdige voorzitter van beide besturen, vergelijkbaar met een burgemeester. De dijkgraaf wordt voor een periode van 6 jaar benoemd door de Kroon.

Secretaris directeur

Het bestuur wordt geadviseerd door de secretaris-directeur van het waterschap. De secretaris-directeur stuurt de ambtelijke organisatie aan. Hij is dus secretaris van het bestuur en directeur van de organiastie.

Verkiezingen

Eens in de vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen waarbij het bestuur gekozen wordt. Alle inwoners in ons gebied van 18 jaar en ouder heeft stemrecht. De laatste verkiezingen waren op 18 maart 2015. Ruim 161.000 inwoners in ons gebied hebben gestemd. Dit is 47,4%. Klik hier voor de verkiezingsuitslag  
In 2019 zijn de volgende verkiezingen.

Geborge zetels

Daarnaast kent het bestuur van een waterschap geborgde zetels. Bij ons zijn dat er zeven (vier worden er gekozen en benoemd door de LTO, twee door de Kamer van Koophandel en één door Het Bosschap). Dus 7 van de 23 zetels zijn geborgd.

 

Vanwege hoogwater op de boezem zetten we vannacht de kleine zeesluis in Delfzijl open. We kunnen op deze manier wat… https://t.co/1kSDHF8ZAG

Volg ons op

Ons bestuur