Verkiezingen

Eens in de vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Op die dag kiest u de leden van ons algemeen bestuur. Op 20 maart 2019 zijn de eerstvolgende verkiezingen. Deze verkiezingen zijn gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een paar weken voor de verkiezingen ontvangt u hiervoor een stempas.

Waarom kiezen voor een waterschapsbestuur

Het algemeen bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente.

Verdeling van zetels

In ons algemeen bestuur zitten 23 bestuursleden. Hiervan worden 16 leden gekozen tijdens waterschapsverkiezingen. De 7 andere zetels zijn gereserveerd voor partijen met een specifiek belang: 4 voor landbouw, 2 voor bedrijven en 1 voor natuurbeheer. Dit noemen we geborgde zetels. Deze organisaties (LTO, KvK en VBNE) zorgen voor hun eigen kandidaatstellings- en selectieprocedure.  

Op wie kunt u stemmen

Op 8 februari zijn de lijsten tijdens het centraal stembureau geldig verklaard en genummerd. Er doen 7 partijen mee aan de bestuursverkiezingen bij waterschap Hunze en Aa's. U kunt op 20 maart kiezen voor de partijen Water Natuurlijk, PvdA, VVD, Christen Unie, CDA, AWP niet politiek wel deskundig en 50PLUS. 

Agenda

​datum
20 maart ​Dag van de verkiezingen (7.00 - 21.00 uur)
​21 maart ​Bekendmaking voorlopige uitslag (16.00 uur)
​25 maart ​Bekendmaking definitieve uitslag (10.00 uur)
​26 maart ​Aftreden huidig bestuur (20.00 uur)
​28 maart ​Installatie nieuw algemeen bestuur (20.00 uur)

Officiële bekendmaking

Tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau op 8 februari 2019 is een besluit genomen over: de geldigheid van de kandidaatstelling, de geldigheid van lijstencombinaties en nummering van de kandidatenlijsten. Er was mogelijkheid voor het indienen van mondeling bezwaar. Hier is geen gebruik van gemaakt. Belanghebbenden hebben na vandaag, 8 februari 2015, 4 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissingen van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld.
 
 

Alweer een vacature: we zoeken een Senior GIS-medewerker. https://t.co/flLtZNQMKb

Volg ons op

Verkiezingen