Verkiezingen

Eens in de vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Op die dag kiest u de leden van ons algemeen bestuur. Op 20 maart 2019 waren de verkiezingen, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Waarom kiezen voor een waterschapsbestuur

Het algemeen bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente.

Verdeling van zetels

In ons algemeen bestuur zitten 23 bestuursleden. Hiervan worden 16 leden gekozen tijdens waterschapsverkiezingen. De 7 andere zetels zijn gereserveerd voor partijen met een specifiek belang: 4 voor landbouw, 2 voor bedrijven en 1 voor natuurbeheer. Dit noemen we geborgde zetels. Deze organisaties (LTO, KvK en VBNE) zorgen voor hun eigen kandidaatstellings- en selectieprocedure.  

Agenda

​datum
20 maart ​Dag van de verkiezingen (7.00 - 21.00 uur)
​21 maart ​Bekendmaking voorlopige uitslag (16.00 uur)
​25 maart ​Bekendmaking definitieve uitslag (10.00 uur)
​26 maart ​Aftreden huidig bestuur (20.00 uur)
​28 maart ​Installatie nieuw algemeen bestuur (20.00 uur)

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Verkiezingen