Nevenfuncties

Lijst van functies van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en A's welke worden bekleed naast het bestuurslidmaatschap.
Ter inzage overeenkomstig artikel 32, tweede lid van de Waterschapswet.
​​​​​

De heer J. Batelaan

 • Algemeen lid scoutingscommissie Groninger VVD (onbezoldigd)
 • Lid gebruikersraad Kadaster (onbezoldigd)
 • Bestuurslid stichting Samenwerkingsverband Bronhouders (onbezoldigd)
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (onbezoldigd)

Mevrouw T. Beuling-Timmer

 • Mede-eigenaar, boerenbedrijf Beuling bv, 1e Exloermond
 • Ledenraadslid, Unive Stad en Land, Apeldoorn
 • Bestuurslid STAK DEE,
 • Voorzitter LTO-afdeling Borger-Odoorn
 • Lid ledenraad Agrifirm

De heer J. Blaauw

 • Eigenaar Blaauw consultancy
 • Voorzitter commissie comm. service Rotary Stadskanaal
 • Watercommissaris Rotary Stadskanaal

De heer G.J. ten Brink

 • Bestuurslid Stichting Gebroeders Hessefonds (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Vereniging Werken voor Waterschappen (onbezoldigd)
 • Lid Adviescommissie koopinstrument Nationaal Coördinator Groningen (onbezoldigd)
 • Voorzitter CAO-onderhandelingsdelegatie (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter STOWA (onbezoldigd)

De heer L.H.R.J. Bruning

 • Directeur Nedmag
 • Raad van Commissarissen Rabobank Stad en Midden Groningen, Groningen
 • Alg. Bestuurslid VIB Midden Groningen, Vereniging industriële belangen Midden Groningen, Hoogezand
 • Raad van toezicht Marketing, Groningen

De heer J. van Calker

 • Voorzitter, Probus, Borger Odoorn
 • Tijdelijk Raadslid, VVD, Stadskanaal

Mevrouw M.M.H. Creemer

 • Ecologische adviseur, Gemeente Groningen, Groningen
 • Bestuurslid Vereniging Groninger Dorpen, Groninger Dorpen, Ten Boer
 • Vrijwilliger St. Groninger Landschap, Haren

De heer T. Douwstra

 • Voorzitter Stichting Volkskerstzang Stadskanaal (onbezoldigd)
 • Lid Steunfractie Christen Unie (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Molenstichting MSOMG (onbezoldigd)
 • Voorzitter Museumstoomgemaal Winschoten (onbezoldigd)

Mevrouw I.J.M Eshuis

 • Secr. Bestuur Stichting Stila, Assen (bezoldigd)
 • Dagelijks bestuurslid, Stichting Prinsessendag, Assen (onbezoldigd)
 • Raad van Toezicht Bestuur Stichting Spelerwijs Hoogeveen (bezoldigd)
 • Ambassadeur Duurzaam Drenthe (onbezoldigd)
 • Eigenaar Hermens Design (bezoldigd)
 • Jurylid VARA “op weg naar Het Lagerhuis” (onbezoldigd)

De heer G.J. Fonhof

 • Gepensioneerd met ingang van 1 juni 2019
 • Gemeenteraadslid, gemeente Emmen, Emmen
 • Voorzitter toneelvereniging WEDT, Toneelvereniging, Emmen (Weerdinge)
 • Voorzitter, Buurtvereniging "De Bosduivels" , Emmen

De heer K.B. de Graaf

 • Eigenaar, Studio Platz, Zuidlaren
 • Medewerker communicatie, PvdA Drenthe, Assen
 • Steunfractielid, PvdA Tynaarlo, Vries
 • Bestuurslid Rijvereniging Annen, Zuidlaren

De heer H. Haerkens

 • Zelfstandig professional, Gieten
 • Kwartiermaker en liaison Green Planet, Pesse
 • Vice voorzitter Raad van Toezicht NHL Stenden, Leeuwarden
 • Lid Raad van Comissarissen woningcorporatie Elkien Heerenveen / Leeuwarden
 • Lid Raad van Toezicht, Kunst en Cultuur, Assen
 • Directeur Noordelijk Cultuurfonds, Groningen
 • Voorzitter Bevrijdingsfestival Drenthe, Assen
 • Voorzitter vereniging De Hamerlanden, Kostvlies
 • Lid deskundigencommissie toerisme en recreatie, Waddenfonds, Leeuwarden
 • Lid Raad van Toezicht, Veenbrand, Assen
 • Lid Raad van Advies, Scholen voor ondernemend onderwijs, Utrecht

Mevrouw A.L. ten Have-Mellema

 • Raadslid, Raad voor Dierenaangelegenheden, Den Haag
 • Lid, Mediaraad RTV Noord, Groningen
 • Agrariër, Ten Have Mellema - UlsdaFood - Dartelstal BV en Ten Have Mellema Beheer BV, Beerta

Mevrouw R. Heeringa

 • Ambassadeur, Meldpunt Discriminatie Drenthe, Assen (onbezoldigd)
 • Voorzitter, Dorpshuis, Borger (onbezoldigd)
 • Voorzitter, BoodschappenPlusBus, Borger (onbezoldigd)

De heer E. Hofstra

 • Raadslid gemeente Stadskanaal, gemeente Stadskaaal
 • Student objectoriënterend progammeren, Open universiteit, Groningen

De heer H. in 't Hout

 • Geen

Mevrouw F.J. Leenders

 • Zelfstandig coach, trainer, adviseur, Joke Leenders coaching, dialoog en Integriteit, Veelerveen

De heer C.A. Mentink

 • Adviseur, Accon AVM, Veendam
 • Penningmeester, Ijsvereniging Gieterveen, Gieterveen
 • Bestuurslid DAJK, Drachten
 • Ledenraadslid, ABEOS, Almen
 • Mede-eigenaar, Landbouwbedrijf Mentink, Gieterveen

De heer M.H. Paapst

 • Directeur/mede-eigenaar, ICTrecht Noord-Nederland BV , Groningen
 • Bestuurslid, Open State Foundation, Amsterdam (onbezoldigd).
 • DGA, Paapst Holding BV, Siddeburen
 • DGA, Complianz B.V., Groningen
 • Directeur/bestuurder Stichting Rechtswetenschap.
 • Expert ICT branche; Commissie van Aanbestedingsexperts.
 • Universitair docent; Vrije Universteit Amsterdam

Mevrouw H.H. Plas-Kerperin

 • Relatiebeheerder/adviseur, BügelHajema adviseurs, Assen
 • Lid Raad van Toezicht, K & C, Assen
 • Lid maatschap Plas Kerperien, Mts Plas Kerperien, Emmen
 • vice voorzitter, parochie De Goede Herder, Emmen

De heer H. Sinnema

 • Lid ledenraad Cosun, Royal Cosun, Breda
 • Lid pachtkamer rechtbank Noord Nederland
 • Lid ledenraad RABO 2010, RABO, Stadskanaal

De heer L.W. Tjarks

 • Ambtelijk beleidsmedewerker, Provincie Drenthe, Assen

De heer M. Visser

 • Beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid, gemeente Oldambt (bezoldigd)
 • Secretaris Ondernemingsraad, gemeente Oldambt (bezoldigd)
 • Extern lid Rekenkamercommissie, Gemeente Aa en Hunze (bezoldigd)
 • Extern lid Rekenkamercommissie, gemeente Midden-Groningen (bezoldigd)
 • Extern lid Rekenkamercommissie, gemeente Hoogeveen (bezoldigd)
 • Secretaris Coöperatie Duurzame Regio Haren U.A. (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Opwek Coöperatie Duurzaam Haren 9751 U.A. (onbezoldigd)
 • Secretaris Stichting Zonneweide Glimmen (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Stichting WindShareFund I, II en III ClimateBondHolders, Arnhem (presentiegeld)
 • Lid medezeggenschapsraad Harens Lyceum (presentiegeld)
 • Lid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Voortgezet Onderwijs, Openbaar Onderwijs Groningen (presentiegeld)
 • Tweede vice voorzitter Consumentenplatform Openbaar Vervoer Groningen (presentiegeld)
 • Voorzitter reizigersvereniging Rover afdeling (provincie) Groningen (onbezoldigd)

De heer J.P. de Vos

 • Medewerker projectcoördinatie/opdrachtgever RUD Drenthe, Provincie Drenthe, Assen
 • Beoordelaar examen BOA's domein II, Ex TH, Amersfoort

Volg ons op

Nevenfuncties