Commissies

Om vergaderingen gestructureerd te laten verlopen, bereiden verschillende commissies de agenda voor. Er zijn drie commissies. Elk lid van het algemeen bestuur maakt deel uit van één commissie.

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water (VVS)

Henk Doeven (voorzitter)
Jan van Erp
Jan Fonhof
Egbert Hofstra
Derk Nieuwenhuis
Bert Tjarks

  Portefeuillehouder: Hilbrand Sinnema
  Secretaris: Jan van der Laan 

Commissie Beleid, Plannen en Projecten (BPP)

Harm Assies
Inge Eshuis
Gerard Kuipers (voorzitter)
Hermien Plas-Kerperin
Paul Vertegaal
Henk Wollerich

  Portefeuillehouders: Fien Heeringa (Zuid) en Tjip Douwstra (Noord)
  Secretaris: Jelmer Kooistra

Commissie Financiële en Algemene Zaken (FAZ)


Johan Blaauw
Hemmo Bolhuis
Annechien ten Have-Mellema
Mathieu Paapst
Cees in 't Veld (voorzitter)

  Portefeuillehouder: Jan Batelaan
  Secretaris: Jans Bolding

Auditcommissie

Gelijk aan Commissie Financiële en Algemene Zaken. 

Commissievergaderingen hebben plaats in het waterschapshuis en beginnen om 10.00 uur. Deze zijn openbaar. U heeft spreekrecht tijdens deze vergaderingen. In het document uitleg spreekrecht, ziet u hoe dat werkt.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Commissies