Commissies

Om vergaderingen gestructureerd te laten verlopen, bereiden verschillende commissies de agenda voor. Er zijn drie commissies. Elk lid van het algemeen bestuur maakt deel uit van één commissie.

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water (VVSW)

-           mevrouw Joke Leenders (Water Natuurlijk), voorzitter
-           de heer Jan van Calker (AWP)
-           de heer Jan Fonhof (50PLUS)
-           de heer Egbert Hofstra (PvdA), plv voorzitter
-           de heer Hein in ’t Hout (geborgd ongebouwd)
 
  Portefeuillehouder: de heer Tjip Douwstra
  Secretaris:  de heren Jan van der Laan, Martin Timmer

Commissie Beleid, Projecten en Laboratorium (BPL, voorheen BPP)

-           mevrouw Hermien Plas (CDA), voorzitter
-           mevrouw Marieke Creemer (Water Natuurlijk)
-           de heer Hans Haerkens (geborgd bedrijven), plv voorzitter
-           de heer Casper Mentink (geborgd ongebouwd)
-           de heer Bert Tjarks (VVD)
-           de heer Johnny de Vos (geborgd natuur)

  

  Portefeuillehouder: dames Inge Eshuis en Fien Heeringa
  Secretaris:  de heer Jelmer Kooistra

  Commissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ)

  -           de heer Hilbrand Sinnema (CDA), voorzitter
  -           mevrouw Tanja Beuling (geborgd ongebouwd)
  -           de heer Johan Blaauw (AWP)
  -           de heer Bert-Jan Bruning (geborgd bedrijven), plv voorzitter
  -           de heer Kees de Graaf (PvdA)
  -           mevrouw Annechien ten Have (VVD)
  -           de heer Mathieu Paapst (Water Natuurlijk)
  -           de heer Menno Visser (Water Natuurlijk)

   

   Portefeuillehouder: de heer Jan Batelaan
   Secretaris:  ​de heer Jans Bolding

  Auditcommissie

  Gelijk aan Commissie Financiën en Algemene Zaken. 

  Commissievergaderingen hebben plaats in het waterschapshuis en beginnen om 10.00 uur. Deze zijn openbaar. U heeft spreekrecht tijdens deze vergaderingen. In het document uitleg spreekrecht​, ziet u hoe dat werkt.

  Volg ons op

  Commissies