Commissies

Om vergaderingen gestructureerd te laten verlopen, bereiden verschillende commissies de agenda voor. Er zijn drie commissies. Elk lid van het algemeen bestuur maakt deel uit van één commissie.

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water (VVS)

Henk Doeven (voorzitter)
Jan van Erp
Jan Fonhof
Egbert Hofstra
Derk Nieuwenhuis
Tjerd van Riemsdijk
Bert Tjarks

  Portefeuillehouder: Hilbrand Sinnema
  Secretaris: Jan van der Laan 

Commissie Beleid, Plannen en Projecten (BPP)

Inge Eshuis
Gerard Kuipers (voorzitter)
Rudof Feijen
Hermien Plas-Kerperin
Paul Vertegaal
Henk Wollerich

  Portefeuillehouders: Fien Heeringa (Zuid) en Tjip Douwstra (Noord)
  Secretaris: Jelmer Kooistra

Commissie Financiële en Algemene Zaken (FAZ)

Harm Assies
Johan Blaauw
Hemmo Bolhuis
Annechien ten Have-Mellema
Thea Potharst
Cees in 't Veld (voorzitter)

  Portefeuillehouder: Jan Batelaan
  Secretaris: Jans Bolding

Auditcommissie

Gelijk aan Commissie Financiële en Algemene Zaken. 

Commissievergaderingen hebben plaats in het waterschapshuis en beginnen om 10.00 uur. Deze zijn openbaar. U heeft spreekrecht tijdens deze vergaderingen. In het document uitleg spreekrecht, ziet u hoe dat werkt.

Vanwege hoogwater op de boezem zetten we vannacht de kleine zeesluis in Delfzijl open. We kunnen op deze manier wat… https://t.co/1kSDHF8ZAG

Volg ons op

Commissies