Print pagina

Waterbeheerprogramma 2022-2027

Nu al zijn we bezig met de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Zo'n programma is de leidraad van ons handelen en wordt eens in de zes jaar vastgesteld. Het huidige Waterbeheerprogramma loopt af in 2021. 

De voorbereidingen bestaan uit interne analyses, gebiedsprocessen, klankbordgroepsessies en inloopbijeenkomsten. Zo kan iedereen meepraten over de inhoud van ons Waterbeheerprogramma. 

Klankbordgroepbijeenkomsten

Op 16 september 2019 organiseerden we twee klankbordgroepbijeenkomsten. In de ochtend met gemeenten, provincies, rijkwaterstaat en het waterbedrijf. In de middag met belangengroepen. Hieronder vindt u de informatie terug van die bijeenkomsten.

Gebiedsbijeenkomsten

De gebiedsbijeenkomsten zijn inmiddels afgerond. Per watersysteem zijn discussie- en inloopbijeenkomsten georganiseerd. Hieronder ziet u de informatie per watersysteem.
 

Watersysteem Drentsche Aa

17 oktober, Café Restaurant Hofsteenge, Rolde

Watersysteem Duurswold  

29 oktober, Partycentrum De Koetsier, Siddeburen

Watersysteem Oldambt/Fiemel

12 november, Gasterij Smits, Midwolda

Watersysteem Veenkoloniën

26 november, Dorpshuis Nieuw-Buinen, Nieuw-Buinen

Watersysteem Westerwolde

28 november, Grand Café Loug37​, Vlagtwedde

En verder..

​Planning
​september 2019 ​​klankbordgroepbijeenkomsten
​oktober/november 2019 ​gebiedsbijeenkomsten
januari 2020 opstellen voorontwerp Waterbeheerprogramma
​juni 2020 ​discussiebijeenkomst algemeen bestuur
​oktober  2020 ​vaststellen ontwerp dagelijks bestuur
​januari 2021 ​ter inzage ontwerp beheerprogramma
​oktober 2021 ​vaststellen Waterbeheerprogramma 2022-2027

 

     
     

Volg ons op

Waterbeheerprogramma 2022-2027