Ons Water

Met de website onswater.nl willen we u bewust maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. We zullen de komende jaren meer moeten doen en meer moeten investeren om Nederland te beschermen tegen water. Maar ook om te blijven genieten van water en om onze watervoorraad op orde te houden.

Het is nooit af, en het is niet vanzelfsprekend

Het lijkt heel gewoon dat we allemaal veilig wonen achter onze dijken. We hebben het ook goed geregeld. Maar het is nooit af, en het is niet vanzelfsprekend. Ook schoon water in sloten en zwemplassen is niet vanzelfsprekend. Samen met onze partners hebben we ons ingespannen om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat geldt ook voor uw afvalwater. Dat maken we schoon in onze zuiveringen. Zodat we het daarna weer schoon lozen op kanalen en beken.

U kunt zelf ook wat doen

Samen werken we er hard aan om deze zaken op orde te houden. Maar u kunt zelf ook wat doen. Ook u bent betrokken bij schoon water en heeft daarin een verantwoordelijkheid. Om alles schoon te houden hebben we uw hulp nodig, het begint bij u. Zo houden we samen een veilige en gezonde leefomgeving.

Onswater.nl

Op onswater.nl vindt u voorbeelden van projecten waar we aan schoon en veilig water werken. U vindt er tips voor waterbelevenissen en bijzondere waterverhalen van mensen die in hun dagelijkse leven met water bezig zijn. Er komen steeds nieuwe projecten, tips, belevenissen en waterverhalen bij. Kijk dus regelmatig op Ons Water!

Volg ons op

Ons Water