Print pagina

Beheerprogramma 2016-2021

Het beheerprogramma 2016-2021 is vastgesteld. In het beheerprogramma staat met welke ambities en maatregelen wij de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van veiligheid, voldoende en schoon water oppakken. We spelen onder andere in op klimaatverandering en Europese normen voor schoon en gezond water.

Het programma kwam tot stand na verschillende gebiedsbijeenkomsten en overleggen met diverse organisaties. Daarnaast waren er verschillende inspraakmogelijkheden. Ons algemeen bestuur heeft het programma vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Boy de Vries (0598) 69 38 30 of b.de.vries@hunzeenaas.nl

Zoeken in onderstaande documenten kan met CTRL-f

Met F4 kan je de werkbalk voor printen en opslaan activeren. De verschijnt tijdens het scrollen.

Volg ons op

Beheerprogramma 2016-2021